Monitorowanie i leczenie bólu

Wprowadzenie procedury regularnej oceny nasilenia bólu pooperacyjnego.

Nasilenie bólu pooperacyjnego powinno być oceniane kilka razy w ciągu dnia (co najmniej 4 razy na dobę), zarówno w spoczynku, jak i w warunkach dynamicznych (głęboki oddech, kaszel). Ocena nasilenia bólu musi być odnotowywana na karcie dokumentacji postępowania przeciwbólowego w sposób zwięzły i jasny, gdyż powinna służyć jako bieżący wskaźnik skuteczności prowadzonej terapii.

Materiały do pobrania:

Karta dokumentacji postępowania przeciwbólowego w bólu ostrym.pdf

Szpitale i oddziały, które ubiegają się o certyfikat „Szpital bez bólu” muszą bezwzględnie przestrzegać zasady raportowania wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych związanych z zastosowanym leczeniem.

Raportowanie to powinno odbywać się przy pomocy specjalnie opracowanych i przyjętych formularzy działań niepożądanych.

Informacje związane z wystąpieniem działań niepożądanych leków należy niezwłocznie zgłosić do Regionalnego Ośrodka Monitorowania Działań Niepożądanych Leków.

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego
Wykaz ośrodków zbierających dane o powikłaniach polekowych