Korzyści z uzyskania certyfikatu

Korzyści z uzyskania certyfikatu

  • Poprawa satysfakcji pacjentów z jakości leczenia
  • Promocja Przychodni poprzez umieszczenie informacji o certyfikacie na stronach internetowych,  wspieranie się patronatem towarzystw naukowych zaangażowanych w realizacje projektu „Przychodnia bez bólu”
  • W ramach certyfikacji możliwość sprawdzenia poprawności stosowania farmakoterapii w Przychodni
  • Redukcja kosztów leczenia pacjentów dzięki zmniejszeniu częstości występowania powikłań związanych z nieleczonym lub źle leczonym bólem przewlekłym
  • Zmniejszenie ryzyka skarg pacjentów za naruszenie ustawy o prawach pacjenta:
    Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta >>
  • Umożliwienie ubiegania się o dodatkowe środki finansowe z NFZ na realizację programu
  • Spełnienie kryteriów związanych z akredytacją Przychodni

Uzyskanie przez Przychodnię certyfikatu „Przychodnia bez bólu” jest ważną informacją dla pacjenta, że w danej placówce uśmierzanie bólu przewlekłego związanego  z chorobą podstawową prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na podniesienie satysfakcji z całego procesu leczenia.