Kontakt w sprawie projektu

W sprawach związanych z programem certyfikacji „Przychodnia bez bólu”

prosimy o kontakt z PTBB oraz firmą szkolącą Next Medica 1:

 

Polskie Towarzystwo Badania Bólu
Jagoda Wierzbicka tel. 12 424 89 28 lub 29
Justyna Wijata tel. 575 824 560; 12 424 89 28 lub 29
pytania@przychodniabezbolu.pl

Next Medica 1 Sp. z o.o.
Biuro: tel. 665-285-300
leczbol@nextmedica.pl

Ze względu na złożoność tematu bólu przewlekłego oraz obszerność materiału szkoleniowego organizatorzy zdecydowali, że jedyną formą szkolenia są wykłady przygotowane i na bieżąco aktualizowane przez wykładowców PTBB.
Są one dostępne na platformie szkoleniowej LeczBól.pl
Szkolenie jest dostępne dla uczestników nie tylko w czasie certyfikacji, ale także przez 12 miesięcy od momentu rejestracji.