Certyfikat „Szpital bez bólu”

 1. 1. Szpital, który chce otrzymać certyfikat, musi spełnić następujące kryteria:
  • Uczestnictwo personelu medycznego (lekarzy anestezjologów, chirurgów i pielęgniarek) jeden raz w każdym roku w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego (np. Szkoła Bólu).
  • Prowadzenie monitoringu natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów, co najmniej 4 razy na dobę.
  • Informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem.
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu.
  • Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych zastosowanego leczenia na załączonym formularzu działań niepożądanych.
 2. Certyfikat będzie przyznawany przez komisję składająca się z członków Grupy Ekspertów lub osób nich wyznaczonych po przeprowadzeniu kontroli spełnienia wyznaczonych kryteriów.
 3. Certyfikat będzie przyznawany na 3 lata.