Monitorowanie działań niepożądanych zastosowanego leczenia

Szpitale i oddziały, które ubiegają się o certyfikat „Szpital bez bólu” muszą bezwzględnie przestrzegać zasady raportowania wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych związanych z zastosowanym leczeniem.

Raportowanie to powinno odbywać się przy pomocy specjalnie opracowanych i przyjętych formularzy działań niepożądanych.

Informacje związane z wystąpieniem działań niepożądanych leków należy niezwłocznie zgłosić do Regionalnego Ośrodka Monitorowania Działań Niepożądanych Leków.

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego
Wykaz ośrodków zbierających dane o powikłaniach polekowych