LISTA ZAPROSZONYCH SZPITALI NA SPOTKANIE CERTYFIKACYJNE DNIA 22 CZERWCA 2016

12 maja, 2016 9:40 pm Published by

UPRZEJMIE PROSIMY O ZWERYFIKOWANIE CZY NAZWA I ADRES PAŃSTWA PLACÓWKI SĄ WPISANE POPRAWNIE – takie dane będą umieszczone na certyfikacie (w razie problemów prosimy o kontakt mailowy na adres: szpital@szpitalbezbolu.pl)

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach, ul. Ogrodowa 11, 25-024 Kielce
2. Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera sp. z o. o. w Łodzi,  ul. Sterlinga 13, 90-217 Łódź
3. Szpital Św. Wojciecha COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku, al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
4. Szpital Wojewódzki  im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. T. Chałubińskiego 7,75-581 Koszalin
5.  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica
6.  Szpital Św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
7. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów
8. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, ul. M.Skłodowskiej – Curie 1A, 39-460 Nowa Dęba
9. Szpital Specjalistyczny PRO – FAMILIA w Łodzi, ul. Niciarniana 49, 92-320 Łódź
10. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
11. Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wałbrzyska 46, 07-739 Warszawa
12. Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o., ul. Sosnowa 16, 42-290 Blachownia
13. Oddział Torakochirurgii – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, ul. Szamarzewskiego 62, 60 -569 Poznań
14. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, ul. Szamarzewskiego 62, 60 -569 Poznań
15. Kliniczny Oddział UrologiiMiejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn
16. Kliniczny Oddział Klatki PiersiowejMiejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn
17. Oddział Chirurgii SzczękowejMiejski Szpital Zespolony  w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn
18. Kliniczny Oddział Urologii – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
19. Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
20. Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Categorised in:

This post was written by sbb_admin