Certyfikat\cja Szpital Bez Bólu 9.04.13 – wymogi

18 marca, 2013 2:15 pm Published by

Certyfikacja „Szpital Bez Bólu” odbędzie się:

9 kwietnia 2013 r.
o godz. 13:00

w Hotelu Batory
ul. Sołtyka 19, 31-529 Kraków.

Podczas posiedzenia, rozpocznie się 9 kwietnia 2013 r. o godz. 13:00, Komisja Certyfikacyjna przeprowadzi kontrolę spełnienia przez szpital kryteriów koniecznych do uzyskania certyfikatu „Szpital bez bólu”.

Do kontroli należy przygotować:

  • Karty dokumentacji postępowania przeciwbólowego dla wszystkich pacjentów (oryginały) ze wskazanych dni.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie personelu medycznego w szkoleniu z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego (np. lista obecności z podpisami uczestników).
  • Pisemne upoważnienie od Dyrektora Szpitala.

Informacje dodatkowe:

  • Karty dokumentacji postępowania przeciwbólowego (oryginały) dla wszystkich pacjentów z ostatnich trzech miesięcy monitorowania i wdrażania procedur Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.
  • Dokumentacja obejmuje miesiące: marzec 2013, luty  2013, styczeń 2013.
  • Karty dokumentacji należy przygotować odpowiednio z dni:

– 12 i 21 marca 2013
– 6 i 18 lutego 2013
– 15 i 30 stycznia 2013

* Jeżeli wyznaczonym dniu nie wykonywano zabiegów, dokumentację należy przygotować, z dnia następnego lub poprzedzającego.

Z poważaniem,

Jan Dobrogowski
Prezes PTBB

Categorised in:

This post was written by sbb_admin