PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKACJI 17.04.2012

12 kwietnia, 2012 8:28 am Published by

Podczas posiedzenia, które odbędzie się 17 kwietnia 2012 r. o godz. 13:30 Komisja Certyfikacyjna przeprowadzi kontrolę spełnienia przez szpitale zakwalifikowane do certyfikacji (lista znajduje się poniżej) kryteriów koniecznych do uzyskania certyfikatu „Szpital bez bólu”.

Do kontroli należy przygotować:

Karty dokumentacji postępowania przeciwbólowego (oryginały) dla wszystkich pacjentów z ostatnich trzech miesięcy monitorowania i wdrażania procedur Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Dokumentacja obejmuje miesiące: marzec 2012, luty  2012, styczeń 2012.

Karty dokumentacji należy przygotować odpowiednio z dni:

– 8 i 20 marca 2012

– 16 i 28 lutego 2012

– 10 i 25 stycznia 2012

* Jeżeli wyznaczonym dniu nie wykonywano zabiegów, dokumentację należy przygotować, z dnia następnego lub poprzedzającego.

Kontakt w sprawie szczegółów certyfikacji: Szymon Chrostowski, tel. 507087347

Categorised in:

This post was written by sbb_admin