Ustalono termin kolejnej certyfikacji szpitali i oddziałów w ramach Programu „Szpital Bez Bólu”

25 listopada, 2010 10:44 am Published by

Komisja Certyfikacyjna zbierze się 13 grudnia 2010r. (poniedziałek) w Krakowie.

Zapraszamy wszystkie szpitale/oddziały, które złożyły wnioski o certyfikację.

Lista szpitali zakwalifikowanych do grudniowej certyfikacji:

 1. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
 2. Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
 3. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
 4. SPZOZ w Sandomierzu
 5. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
 6. Boni Fratres Lodziensis sp. z o.o. Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego
 7. ZZOZ Cieszyn
 8. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie
 9. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
 10. Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie

Lista oddziałów zakwalifikowanych do grudniowej certyfikacji:

 1. Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, KSS  im. Jana Pawła II w Krakowie
 2. Oddział Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Categorised in:

This post was written by sbb_admin