W ciągu roku certyfikat „Szpital bez bólu” zdobyły 63 placówki

27 kwietnia, 2010 10:40 am Published by

27 kwietnia 2010 roku, w rocznicę przyznania pierwszych certyfikatów „Szpital bez bólu”, spełnienie najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego potwierdzono w kolejnych 11 placówkach.

W ciągu roku od rozpoczęcia projektu „Szpital bez bólu” certyfikaty programu otrzymały 63 placówki medyczne. Oznacza to, że w coraz większej liczbie szpitali pacjenci nie muszą obawiać się  niepotrzebnego cierpienia po operacji i mogą wybierać te placówki, w których spełniane są najwyższe standardy uśmierzania bólu. Program „Szpital bez bólu” uświadomił pacjentom, że po operacji nie musi boleć, a zarządzającym szpitalami i personelowi medycznemu pokazał jak w prosty sposób poprawić standard serwisu przeciwbólowego. Liczba placówek, które starają się o cer

tyfikat „Szpital bez bólu” stale się powiększa. Pełna lista placówek, które otrzymały certyfikat i tych, które się o niego ubiegają znajduje się na stronie www.szpitalbezbolu.pl.

Przez ostatni rok mieliśmy okazję obserwować jak w coraz większej liczbie szpitali uśmierzanie bólu pooperacyjnego na najwyższym poziomie stawało się już nie wyrazem dobrej woli personelu medycznego, ale zobowiązaniem szpitala wobec pacjentów. Widzimy, jak stale powiększa się grono lekarzy, którzy chcą się doszkalać, wiedzieć jak najwięcej o możliwościach i nowych sposobach uśmierzania bólu. Zmiany zaszły jednak nie tylko w szpitalach, ale tez w świadomości pacjentów – coraz więcej z nich wie, że ma prawo do ulgi w cierpieniu, że może to prawo egzekwować i, że w sposób szczególny, jest ono szanowane w „Szpitalach bez bólu”. – komentuje prof. Jan Dobrogowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu – 27 kwietnia 2009 roku podczas pierwszej certyfikacji, przyznaliśmy zaledwie 3 certyfikaty „Szpital bez bólu”. Dziś w Polsce mamy aż 63 placówki, w których pacjenci spotykają się z najwyższą troską personelu medycznego, gdzie funkcjonują procedury usprawniające leczenie bólu pooperacyjnego, a lekarze i pielęgniarki posiadają odpowiednią wiedzę. W moim przekonaniu miniony rok zbliżył nas do naszych zachodnich sąsiadów, gdzie leczenie bólu pooperacyjnego na najwyższym poziomie jest standardem. Niestety cały czas brakuje odpowiedniego wsparcia finansowego ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, a tymczasem trwała poprawa sytuacji związanej z uśmierzaniem bólu pooperacyjnego i upowszechnienie dostępu do najwyższej jakości serwisu przeciwbólowego nie może się obyć bez zwiększenia nakładów finansowych.

Wśród placówek, które otrzymały certyfikat „Szpital bez bólu” 27 kwietnia br. jest 9 szpitali i dwa oddziały:

Szpitale:

 1. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
 2. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
 3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 4. Med-Polonia Sp. z o.o. NSZOZ w Poznaniu
 5. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. w Warszawie
 6. Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
 7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
 8. NZOZ Szpital Mazovia w Warszawie
 9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Opolu

Oddziały:

 1. Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
 2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

O przyznaniu certyfikatów decydowała Komisja Certyfikacyjna, pod przewodnictwem prof. Jana Dobrogowskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, w składzie:

 1. prof. Ewa Mayzner – Zawadzka (były Konsultant Krajowy ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
 2. prof. Jerzy Wordliczek (Polskie Towarzystwo Badania Bólu)
 3. dr Józef Bojko (Polskie Towarzystwo Badania Bólu)
 4. dr Jarosław Woroń (Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ Kraków, Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków)

Categorised in:

This post was written by sbb_admin