Stanowisko Polskiego Towarzystw Badania Bólu wobec zarzutów skierowanych pod adresem projektu „Szpital bez bólu” w anonimowym liście adresowanym do dyrektorów szpitali

26 listopada, 2009 10:38 am Published by

Projekt certyfikacji szpitali „Szpital bez bólu” jest wspólną inicjatywą Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Projekt polega na nadawaniu certyfikatu „Szpital bez bólu” placówkom, które spełnią określone kryteria i przez to przyczynią się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego. Te kryteria to:

  • Uczestnictwo personelu medycznego (anestezjologów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarek) jeden raz w każdym roku
  • w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego
  • Prowadzenie monitoringu natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów, co najmniej 4 razy na dobę
  • Informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu
  • Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych zastosowanego leczenia na załączonym formularzu działań niepożądanych

Celem programu jest wprowadzenie i promocja najwyższych standardów opieki przeciwbólowej po zabiegach operacyjnych – począwszy od informowania pacjenta i prowadzenie regularnych pomiarów natężenia bólu, przez prowadzenie odpowiedniej dokumentacji po monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych leków. W program wpisany jest również obowiązek edukacji personelu na temat uśmierzania bólu pooperacyjnego a także prowadzenia postępowania przeciwbólowego zgodnie z obowiązującymi zaleceniami
i charakterystykami leków.

Przyznawanie certyfikatów „Szpital bez bólu” ma za zadanie motywowanie szpitali do wprowadzania zmian, które realnie przyczyniają się do poprawy komfortu pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym i jednocześnie porządkują procedury związane z uśmierzaniem bólu pooperacyjnego.

Korzyści z wdrożenia programu „Szpital bez bólu” są oczywiste gdyż na właściwym leczeniu bólu zyskać mogą zarówno pacjenci jak i szpitale. Pacjent nieodczuwający bólu szybciej wraca do zdrowia i rzadziej zdarzają się powikłania pooperacyjne. Szybsza, przebiegająca bez komplikacji rekonwalescencja oznacza dla szpitala krótszą hospitalizację – a zatem ograniczenie kosztów. Szpital zyskuje również pozytywny wizerunek w oczach pacjentów.

Jan Dobrogowski
Prezes PTBB

Categorised in:

This post was written by sbb_admin