Przyznano pierwsze certyfikaty „Szpital bez bólu”

27 kwietnia, 2009 10:36 am Published by

Pierwsze trzy szpitale:

  • Szpital Kliniczny Nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze,
  • Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg,
  • Krakowskie Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

otrzymały certyfikat „Szpital bez bólu”.

Certyfikaty zostały nadane prze Komisję Certyfikacyjną, która zebrała się 27 kwietnia w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego, ul. Grzegórzecka 20 w Krakowie. W skład Komisji weszli przedstawiciele Grupy Ekspertów programu „Szpital bez Bólu”: prof. Jan Dobrogowski, prof. Jerzy Wordliczek, dr Józef Bojko, doc. Hanna Misiołek i dr Jarosław Woroń.

Komisja Certyfikacyjna, sprawdziła, czy w szpitalach, które złożyły wniosek o nadanie certyfikatu:

  • przeprowadzono szkolenie personelu medycznego (anestezjologów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarek) z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego
  • u wszystkich operowanych pacjentów prowadzi się regularne pomiary natężenia
  • pacjenci są przed zabiegiem informowani o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego
  • prowadzona jest dokumentacja dotycząca pomiarów bólu i zastosowanego postępowania, zgodnego z zaleceniami i rekomendacjami uśmierzania bólu
  • monitorowane i zgłaszane są działania niepożądane zastosowanego leczenia

Przedstawiciele szpitali ubiegających się o certyfikat przedstawili do kontroli Komisji „Karty dokumentacji postępowania przeciwbólowego’ z wskazanych wcześniej przez Komisję dni oraz dokumentację potwierdzającą uczestnictwo personelu medycznego (anestezjolgów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych i pielęgniarek) w szkoleniu z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego. Po kontroli, wszystkie trzy wnioskujące szpitale otrzymały certyfikat „Szpital bez bólu”. Certyfikat został przyznany na okres 3 lat, po upłynięciu których szpitale zostaną poddane ponownej kontroli. Organizatorzy programu zapowiadają również dodatkowe, wyrywkowe kontrole certyfikowanych szpitali także w trakcie tych 3 lat ważności certyfikatu.

O certyfikat ubiega się obecnie jeszcze 32 szpitale i 6 oddziałów. Systematycznie do programu zgłaszają udział kolejne placówki.

Categorised in:

This post was written by sbb_admin