Europejski Tydzień Walki z Bólem

13 października, 2008 10:33 am Published by

W dniach 13 – 20 października, już po raz 8, obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Bólem. Pomysłodawcą tej corocznej inicjatywy jest Europejska Federacja Oddziałów Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu a organizatorem jej polskich obchodów jest Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

Europejski Tydzień Walki z Bólem ma na celu zwrócenie uwagi zarówno opinii publicznej jak i pracowników służby zdrowia oraz instytucji rządowych kształtujących politykę zdrowotną na problem bólu, przede wszystkim w kontekście jego skutecznego i bezpiecznego uśmierzania, podkreślając konsekwentnie prawo człowieka do życia bez bólu.

Konferencja inaugurująca tegoroczne polskie obchody Europejskiego Tygodnia Walki z Bólem została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, 9 października w Wiśle, w ramach II Międzynarodowego Zjazdu PTMP.

Podczas konferencji prasowej mówiono przede wszystkim o prawie pacjenta do życia bez bólu oraz o wprowadzonym przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu programie certyfikacji szpitali „Szpital bez bólu”, który ma przyczynić się do ograniczenia cierpienia pacjentów po zabiegach operacyjnych.

W konferencji prasowej wzięli udział:

  • dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
  • prof. dr hab. Jan Dobrogowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
  • prof. dr hab. Krystyna de Walden – Gałuszko – Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
  • dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Krajowy Konsultant w dziedzinie medycyny paliatywnej

Categorised in:

This post was written by sbb_admin