Aktualności

Lekarze wszystkich specjalności oraz pielęgniarki i położne powinni regularnie aktualizować swoją wiedzę na temat zasad leczenia bólu i stosować metody dostępne w podstawowej opiece zdrowotnej, a także znać możliwości skierowania pacjenta do specjalistycznej Poradni Leczenia Bólu, kiedy wymaga on bardziej zaawansowanych metod uśmierzania bólu.

Od lutego 2023 roku na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia przychodnie  i ambulatoria zostały zobowiązane prawnie do monitorowania i uśmierzania bólu towarzyszącego chorobom przewlekłym, leczonym w podstawowej opiece zdrowotnej. Na przeszkolenie personelu, wprowadzenie kart oceny i monitorowania bólu wyznaczono czas 6 miesięcy, czyli do września 2023.

Pełny tekst rozporządzenia

Program „Przychodnia bez bólu” Polskiego Towarzystwa Badania Bólu ma na celu usprawnienie procesu wdrażania nowych zasad w oparciu o dorocznie aktualizowane szkolenie e-learningowe, przygotowane przez wykładowców PTBB oraz certyfikacje przychodni. Program oparty jest na doświadczeniach działającego z sukcesem od 2009 roku projektu „Szpital bez bólu”, w odniesieniu do szpitali i oddziałów szpitalnych.

 

Zasady przyznawania certyfikatu

Odpowiednie informacje znajdziecie Państwo w obu sekcjach serwisu.

AKTUALNOŚCI